Cep +90 532 212 45 90

+90 242 324 54 94

Favorilerim ( 0 )
Favori Emlaklarımı Görüntüle

Türkiye 2023 Turizm Vizyonu

6.12.2017

2023 strateji çalışması, turizme bütünsel bir yaklaşımla elde edilmiş, çok kritik teşhis ve tedavi yöntemlerini içermektedir. Bu çalışmanın özünde, ülke turizmi işlerliğindeki temel eksikliklerin tespiti ve giderilmesi yönünde birçok olumlu tedbirler getirilmiştir. Çalışmanın temelinde yer alan bu yaklaşım, çalışmanın noktasal değil bölgesel, emredici değil yönlendirici, statik değil dinamik bir çerçevede geliştirilmesini olanaklı kılmaktadır.

Temel tespitler ve tedbirlerin başlıcaları şunlardır;

- Kamu ve özel sektör yönetişimi ilkesi ile, planlamada yönetim ve uygulama sağlanması,
- Noktasal değil bölgesel, emredici değil yönlendirici, statik değil dinamik çalışmalara girilmesi,
- Ülkenin turizm kaynaklarının koruma ve kullanma dengesinde harekete geçirilmesi,
- Turizmde alternatif ürünlerin geliştirilerek ülke gelirlerindeki payın artırılması,
- Turizm çeşitliliğinde ürün ve mekanda bütünleşme sağlanarak çekicilik yaratılması,
- Ulusal, bölgesel ve nokta bazında Turizm Konseyleri kurulması,
- Ulaşım ve altyapıya gerekli önemin verilerek, iç turizmin ve Ar-Ge'nin geliştirilmesi,
- Tanıtım ve pazarlamada etkinlik sağlanması kapsamında, marka ve imaja önem verilmesi,
- Turizm gelişim bölgeleri, turizm koridorları, turizm kentleri ve ekoturizm bölgeleri geliştirilmesi;

Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı

Temel Vizyon

Sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye'nin 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanmasıdır.

Temel İlkeler

- Turizmde rekabetin ucuz ürün yerine markalaşan turizm bölgeleri oluşturularak sağlanması,
- Var olan turizm bölgelerinin yeniden planlanması ve kaliteli yaşanabilir çevreler oluşturulması,
- Turizm gelişiminin hükümetlerin sosyo-ekonomik hedeflerini desteklemesi,
- Sektörel gelişme politikaları ve hedeflerinin ulusal gelişme politikaları ile uyumlu olması,
- Küresel eğilim taleplerinin izlenmesi ve buna yönelik planlama ve uygulamalar yapılması,
- Turizmin varış noktası odaklı ve çok fonksiyonlu olarak geliştirilmesi,
- Turizmde ürünün çeşitlendirilerek sezonun bütün bir yıla yayılması,
- Nitelikli turist sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması,
- Turizmde merkezi-yerel-sivil aktörlerin yönetişim mekanizmalarının işler kılınması,
- Turizm planlamasında merkezi-yerel yönetimlerin eşgüdümü ve finansın birlikte ele alınması,
- Turizm eğitimi ile işgücü kalitesi ve sektörde sertifikasyon sisteminin uygulanması.

Bu vizyon ve ilkeler ile ülkemizin her yanına dağılmış durumda bulunan sağlık, termal, yayla, kış ve dağ sporları, kültürel açıdan önemli yer ve yerleşmelerin tek tek ele alınmasından çok bunların birbirleriyle entegrasyonu sayesinde daha cazip ve daha güçlü alternatif seçenekler oluşturulacaktır. Zayıf kalan yerleşmelerin de kültür, el-sanatları, yeme-içme tesisleri ve konaklama imkânları ile güçlenmeleri de sağlanmış olacaktır.

Hedef

Belirlenen stratejik yaklaşımlar çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile 2023 yılında, 63 milyon turist, 86 milyar dolar dış turizm geliri ve turist başına yaklaşık 1350 dolar harcanması öngörülüyor.

Emlak Haberleri26.06.2021
Türkiye'de Yatırım Yapmak İsteyenlerin Bilmesi Gereken Gerçekler
18.06.2021
3 Aşamada Türkiye'de Emlak Satın Alma Yoluyla Yatırım Yapmak
17.06.2021
Türkiye’de Yabancılar İçin Gayrimenkul Satın Alma Süreci
11.06.2021
Türkiye’de Gayrimenkul Yatırımı Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar
10.06.2021
Türkiye'de Gayrimenkul Satın Almak Güvenli mi?
7.06.2021
Yeni Ofisimiz Ankara Çankaya’da Hizmet Veriyor!
3.06.2021
Dövizdeki Artış Yabancıların Satın Alma Gücünü Yükseltti
10.05.2021
Pakistan Uyruklu Yabancılar için Türkiye’de Vatandaşlık Edinmek
TÜM HABERLER
BAŞA
DÖN