0 242 324 35 30

Favorilerim ( 0 )
Favori Emlaklarımı Görüntüle

Yabancılara Turkuaz Kart Dönemi Başladı

4.4.2017

Turkuaz Kart; Yabancılara Türkiye’de "Süresiz Çalışma Hakkı" veren kartı ifade etmektedir. Turkuaz Kart Sistemi öncelikle 3 yıllık bir geçiş dönemi ön görmektedir. Geçiş döneminde kart sahibi yabancının faaliyetlerinin ve taahhütlerinin izlenmesi için bir uzman görevlendirilecek. Görevlendirilen uzman tarafından 12 aylık dönemler halinde rapor hazırlanacak. Üç yılın sonunda 30 gün içerisinde yabancının durumu olumlu ise süresiz kart verilecek. Bu süre zarfında herhangi bir suçun işlenmesi durumunda, yabancı bu hakkını kaybedecek ve Turkuaz kart iptal edilecek.

Kimler Turkuaz Kart Alabilir?

Turkuaz Kart

• Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,
• Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,
• Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,
• Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,
• Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan, yabancılara Turkuaz Kart verilebilir.

Turkuaz Kart için gerekli koşulları taşıdıkları halde;

• Ülkemize giriş, çıkış yasağı bulunanlar,
• Kamu sağlığını tehdit eden bir hastalığı bulunanlar,
• Kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturabileceği düşünülen yabancılar uyruklular Turkuaz karta başvuramaz.

Turkuaz Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan sistem üzerinden, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılır. Yurt dışından yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda Bakanlığa iletilir. Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı, yurt içinden yabancı kimlik numarası ile sistem üzerinden doğrudan kendisi başvuru yapabilir. Turkuaz Kart başvurusu, yurtiçi ve yurtdışından yabancı adına yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir. Turkuaz Kart başvurusu sırasında yabancı ve yakınına ilişkin Genel Müdürlükçe belirlenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesiyle başvuru tamamlanır.

Turkuaz Kart Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

• Başvuru dilekçesi,
• Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,
• Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi,

Bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde sayılan yabancılar bakımından;

• Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler,
• Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler,
• Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri,
• Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeleri ve Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanan belgeler.

Genel Müdürlük yeni belgeler eklemeye veya bu belgeleri değiştirmeye yetkilidir. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanır.

Turkuaz Kart Puanlama Sistemi

Turkuaz Kart başvurusunun değerlendirilmesinde, Genel Müdürlükçe oluşturulan puanlama sistemi kullanılır. Puanlama sistemi kapsamında yeterli puanı alan başvurular olumlu değerlendirilir.

Puanlama sisteminin hazırlanmasında;

• Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için; öğrenim durumu, öğrenim görülen yüksek öğretim kurumunun saygınlığı, ücret düzeyi, üst düzey yönetici olarak, uzmanlık gerektiren yüksek nitelikli işlerde veya Ar-Ge alanında çalışma veya mesleki deneyim, öğrenim ile iş ya da mesleğin uyumu, anadili dışında bildiği yabancı diller ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,
• Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için; belgelendirilen ya da taahhüt edilen yatırım, ihracat veya istihdam düzeyi, yatırım yapılacak sektörün, bölgenin ve işin niteliği, Türkiye’de sahip olunan taşınır veya taşınmazlar ile fikri veya sınaî mülkiyet hakları ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,
• Bilim insanı veya araştırmacı için; akademik unvan, ulusal ya da uluslararası alanda bilinen yükseköğretim kurumlarında veya bilim ve teknoloji alanında öne çıkmış kuruluşlarda çalışma veya mesleki deneyim, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patent, ticari marka veya lisans, inovasyon faaliyetleri, Ar-Ge alanında ya da bilişim, savunma, maden, enerji gibi ülke ekonomisi açısından stratejik sektörlerde önemli görevlerde çalışma ya da mesleki deneyim ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,
• Yabancı sporcular için faaliyette bulunduğu spor dalında ferdi ya da kulüp lisansı ile ulusal ya da uluslararası ferdi ya da takım müsabakalarında aldığı dereceleri ya da ödülleri, mensubu olduğu spor kulübünün hukuki statüsü ile ilgili kulübün ulusal veya uluslararası başarıları, uyruğunda bulunduğu ülkede milli sporcu statüsünde olması ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,
• Fikir ve sanat eseri sahibi yabancılar için eserlerinin bilinirliği, ulusal veya uluslararası ödülleri ve niteliklerini gösterir benzeri kıstaslar,
• Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için; süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetleri, fikir ve sanat eserleri, Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetleri ve benzeri kıstaslar, esas alınır.

Turkuaz Kart Başvurusunun Reddedilmesi

• Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kıstaslarını karşılamayan,
• Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
• Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,
• Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,
• Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,
• Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
• Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,
• Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan, Turkuaz Kart başvuruları reddedilir.

Turkuaz Kartın Avantajları Nelerdir?

Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Ayrıca özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır.

Turkuaz Kart sahibi olan yabancılar;

• Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünden muaftırlar.
• Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamazlar.
• Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili mevzuattaki hükümlere tabidirler.
• Bu kişilerin, Türkiye’deki yatırım, ticari faaliyet, çalışma, ikamet, miras, seyahat konularında Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata tabi olacaklardır.

Bu hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu aranmışsa, Turkuaz Karta sahip olan kişiler bu haklardan yararlanmayı talep edemezler.

Kanun metnini sadeleştirmek gerekirse, bu düzenleme ile amaç;

1. Yabancı beyin göçünü ülkemize çekmek,
2. İktisadi olarak fayda sağlayacak yabancı yatırımcılara kolaylık sağlamaktır.

Kaynakça;

T.C.Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Emlak Haberleri19.7.2018
GYODER Gayrimenkul İhracat Komitesi Kuruldu
21.6.2018
Yabancılar İçin Türkiye’de İş Bulmak ve Çalışmak
14.5.2018
Yeni Ofisimiz İspanya’da Açılıyor
19.4.2018
Türkiye’deki Uluslararası Okullar ve Eğitim
23.3.2018
GYODER’in Yeni Üyesi: Antalya Homes Emlak AŞ
20.3.2018
Türkiye’de Yaşam Maliyetleri
5.3.2018
Antalya'nın Ödüllü Konyaaltı Sahil Projesi
23.2.2018
Antalya Homes İyilik Peşinde Koşuyor
TÜM HABERLER
BAŞA
DÖN